Atrakcje Kaszub / Baza atrakcji / SŁUPSK - Kościół Mariacki

SŁUPSK - Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki to imponująca rozmiarami budowla gotycka, murowana, z drugiej połowy XIV wieku. Dokładny czas budowy wcześniejszego kościoła na tym miejscu nie jest znany. Dokument z 1311 roku mówi o przekazaniu przez margrabiów patronatu nad kościołem Mariackim słupskim norbertanom. Od początku swego istnienia kościół ten obsługiwał gminę niemiecką. Około 1500 roku kościół Mariacki został znacznie rozbudowany. W 1525 roku w okresie zamieszek związanych z wprowadzeniem w mieście reformacji wzburzony tłum wtargnął do kościoła, niszcząc jego wyposażenie, między innymi ołtarz, figury świętych i obrazy. Zmiany w architekturze kościoła, w tym likwidacja kilku kaplic, miały również miejsce w późniejszych czasach, zwłaszcza w XIX wieku, na przykład podczas gruntownej przebudowy w latach 1858 - 1860 kościół uzyskał pseudogotycką formę zewnętrzną, między innymi szczyty nad nawami bocznymi. Zniszczony w znacznym stop­niu w marcu 1945 roku, został odbudowany w latach 1945 -1948. Kościół jest trójnawową bazyliką (nawa główna wyższa od bocznych), orientowany, z dużym wydzielonym prezbiterium zamkniętym pięcioboczną apsydą, od zachodu nawę główną zamyka masywna wieża wysokości około 50 metrów, typowa dla gotyckich świątyń Pomorza. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny współczesny, typu architektonicznego; przy ścianie wschodniej nawy północnej umieszczona została późnogotycka grupa „Ukrzyżowanie" z początku XVI wieku, w jej skład wchodzą rzeźby przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Boską Bolejącą oraz trzech aniołów z atrybutami męki pańskiej (drewno polichromowane, złocone), twórcą dzieła był prawdopodobnie mistrz Paweł z Gdańska; przy ścianie wschodniej nawy południowej znajduje się ołtarz wczesnobarokowy, typu architektonicznego, rzeźbiony, polichromowany, w retabulum współczesny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej; na ścianie południowej umieszczono dwa epitafia barokowe, drewniane, bogato rzeźbione i polichromowane - Szymona Schoedera z 1671 roku z obrazem „Upadek pod krzyżem" i drugi z drugiej połowy XVII wieku z obrazem przedstawiającym „Ukrzyżowanie" oraz rodzinę zmarłego , oba obrazy olejne na desce. Do cenniejszych zabytków świątyni należy późnorenesansowa ambona, wykonana w latach 1609 - 1630 przez snycerza słupskiego Pawła Waltersdorfa, z fundacji cechu bursztynników (w 1643 roku cech ten liczył 43 członków). Ambona pokryta jest płaskorzeźbami, bogato ornamentowana, polichromowana i złocona. Wejście na ambonę ujęte portalem (w drzwiach zamek z 1609 roku). Wspaniałe, pierwotne zwieńczenie ambony, tak zwana bursztynowa korona z pierwszej połowy XVII wieku, zostało wywiezione w czasie II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę również na piękne wiszące wieloramienne świeczniki barokowe z XVIII wieku i neorokokowe z XIX wieku oraz liczne lichtarze barokowe XVII- XVIII wieku i późniejsze z XIX wieku jedno i wieloramienne.

Dostępność

Cyfry 1-5 oznaczają stopień dostosowania atrakcji turystycznej do różnych niepełnosprawności, przy czym 1 oznacza bardzo słabe dostosowanie, a 5 bardzo dobre.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku - słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście boczne, od strony parkingu, do kościoła szerokie, bez progów i schodów. Wejście główne poprzedzają dwa schodki z poręczami. W kościele nawa główna i nawy boczne szerokie. Ławki. Oświetlenie dobre. Podłogi kontrastują z kolorem ścian. Nie ma możliwości dotykania eksponatów.

3

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją słuchu - średnio.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie wejścia jest tablica informacyjna opisująca historię kościoła. Nie ma możliwości wynajęcia tłumacza języka migowego. Oświetlenie dobre. Brak hałasu.

3

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją ruchu - średnio.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście boczne, od strony parkingu, do kościoła szerokie, bez progów i schodów. Wejście główne poprzedzają dwa schodki z poręczami. W kościele nawa główna i nawy boczne szerokie. Ławki wewnątrz i na zewnątrz na deptaku.

2

Poziom dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście do kościoła szerokie, bez progów i schodów. W kościele nawa główna szeroka. Ławki na zewnątrz i wewnątrz świątyni. Brak prezentacji interaktywnych.

2

Poziom dostosowania dla rodzin z małymi dziećmi - słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Ławki na zewnątrz i wewnątrz świątyni. Brak prezentacji interaktywnych. Nie ma pomieszczenia dla mam karmiących, brak przewijaka.

Adres

Powiat: słupski

Miejscowość: Słupsk

Lokalizacja: Parafia NMP Różańca Świętego
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk

Kontakt

tel. 59 842 46 75

Ceny

Wstęp wolny.

Godziny otwarcia

W niedziele msze święte o godzinie: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 19.00.
W dni powszednie msze święte o godzinie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.00.
W sezonie letnim kościół otwarty poza czasem nabożeństw do 13.00.

Mapa dojazdu

Źródło

www.slupsk z dn. 26.09.2011