Atrakcje Kaszub / Baza atrakcji / ŻUKOWO - Muzeum Parafialne

ŻUKOWO - Muzeum Parafialne

Żukowo - kościół ponorbertański

Muzeum Parafialne w Żukowie zajmuje przebudowane pomieszczenia dawnej stajni i wozowni - pomieszczenia gospodarskie dawnego klasztoru sióstr norbertanek. Powstała w 1991 roku placówka eksponuje kolekcję szat liturgicznych i sprzętów kościelnych z żukowskiego klasztoru. Eksponaty pochodzą z XVII i XVIII wieku. Do obejrzenia jest również wystawa regionalna poświęcona Kaszubom i haftowi kaszubskiemu szkoły żukowskiej.


Spartanol

Dostępność

Cyfry 1-5 oznaczają stopień dostosowania atrakcji turystycznej do różnych niepełnosprawności, przy czym 1 oznacza bardzo słabe dostosowanie, a 5 bardzo dobre.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku - słabo.

Parking blisko muzeum, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście po twardej nawierzchni, kocie łby i utwardzony piasek. Do muzeum jest jedno wejście – po dwóch schodach bez poręczy. Ciągi komunikacyjne wąskie. Oświetlenie dobre. Podłogi kontrastują ze kolorem ścian. Na parterze bezpłatna toaleta. Nie ma możliwości dotykania eksponatów. Przy kościele czynna jest sezonowa informacja turystyczna, gdzie można wykupić przewodnik – audioguide. Do informacji prowadzą dwa schody i próg, bez poręczy. Istnieje też możliwość oprowadzania po kościele i muzeum przez przewodnika, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia grupy. Z boku budynku informacji turystycznej jest ogólnodostępna toaleta, wejście do niej poprzedzają dwa stopnie i próg. Nie ma poręczy.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją słuchu - słabo.

Parking blisko muzeum, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość oprowadzania po kościele i muzeum przez przewodnika. Nie ma możliwości wynajęcia tłumacza języka migowego. Ekspozycje nieopisane. Oświetlenie dobre. Brak hałasu. Przy kościele czynna jest sezonowa informacja turystyczna, gdzie można uzyskać informacje o kościele. Istnieje możliwość utrzymania kontaktu wzrokowego i werbalnego z personelem.

1

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją ruchu - bardzo słabo.

Parking blisko kościoła, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście po twardej nawierzchni, kocie łby i utwardzony piasek. Muzeum ma ekspozycje na 2 piętrach. Wejście do muzeum poprzedzają 2 schodki, na piętro wejście po schodach dwuetapowych z poręczami. Brak podjazdów, nie ma windy. Ciągi komunikacyjne wąskie. Nie ma ławek. Na parterze bezpłatna toaleta niedostosowana dla osób na wózkach. Przy muzeum czynna jest sezonowa informacja turystyczna, gdzie można uzyskać informacje o muzeum, kościele i Żukowie. Przed budynkiem informacji ławki i stoły. Istnieje też możliwość oprowadzania po kościele i muzeum przez przewodnika, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia grupy. Z boku budynku informacji turystycznej jest ogólnodostępna toaleta, wejście do niej poprzedzają dwa stopnie i próg. Nie ma poręczy. Toaleta niedostosowana dla osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem informacji ławki i stoły.

2

Poziom dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - słabo.

Parking blisko kościoła. Dojście po twardej nawierzchni, płasko. Brak prezentacji interaktywnych w muzeum. Toaleta bezpłatna na parterze. Mała przestrzeń. Na ekspozycję na pierwszym piętrze prowadzą schody z poręczami. Przy muzeum czynna jest sezonowa informacja turystyczna, gdzie można uzyskać informacje o muzeum, kościele i Żukowie. Przed budynkiem ławki i stoły. Z boku informacji turystycznej ogólnodostępna toaleta. Brak piktogramów.

2

Poziom dostosowania dla rodzin z małymi dziećmi - słabo.

Parking blisko muzeum. Dojście po twardej nawierzchni, kocie łby i piasek utwardzony. Muzeum ma ekspozycje na 2 piętrach. Wejście do muzeum po schodach, na 1 piętro po schodach z poręczami. Szerokie ciągi komunikacyjne. Nie ma ławek. Na parterze bezpłatna toaleta bez przewijaka. Przy muzeum czynna jest sezonowa informacja turystyczna, gdzie można uzyskać informacje o muzeum, kościele i Żukowie. Przed budynkiem informacji ławki i stoły. Z boku - ogólnodostępna toaleta, bez przewijaka. Nie ma pomieszczenia dla mam karmiących.

Adres

Powiat: kartuski

Miejscowość: Żukowo

Lokalizacja: ul. 3 Maja 4
83-330 Żukowo

Kontakt

Vivese Senso Duo
https://www.e-odchudzanie.com.pl/vivese-senso-duo-opinie.html

Niezależne testy i badania pokazały zadowalającą skuteczność preparatu Senso Duo.

Godziny otwarcia

Zwiedzanie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu dzień wcześniej, kontakt z parafią - tel. 58/681-82-42

Źródło

1. Ellwart J., Żukowo i okolice - miniprzewodnik turystyczny, Wydawnictwo Region, Gdynia 2007.