Atrakcje Kaszub / Baza atrakcji / ŻARNOWIEC - Zespół klasztorny benedyktynek

ŻARNOWIEC - Zespół klasztorny benedyktynek

Kościół w Żarnowcu

Żeński klasztor w Żarnowcu powstał z fundacji oliwskich cystersów, którzy w 1215 roku otrzymali wieś Żarnowiec od księcia Subisława. Rozwój Żarnowca przez kolejne 500 lat był związany z kondycją klasztoru. Dzięki licznym nadaniom, dochodom z uprawy ziemi i hodowli zwierząt oraz posagom zakonnic majątek klasztoru był spory – 9 wsi i osad, 4 folwarki, lasy, jezioro Żarnowieckie, rzeka Piaśnica, fragment morskiego brzegu, później także domy w Gdańsku. Cysterki powiększyły zabudowania klasztorne o kościół, murowane zabudowania mieszkalne i gospodarcze, to jest kuźnia, browar, folusze, młyny. Na początku XV wieku wzniosły również szpital. W XVI wieku przy klasztorze powstała szkoła dla panien z rodzin szlacheckich i mieszczańskich. Panny te były uczone zasad dobrego wychowania, pobożności, czytania, pisania, szycia i haftu. Dużym wstrząsem dla żarnowieckich cysterek była reformacja. Klasztor nie tylko utracił gospodarczo, konwersi pracujący do tej pory dla klasztoru, uciekli do miasta, ale także wśród zakonnic nastąpiło rozluźnienie moralne, a część z nich przeszła na protestantyzm. Sprawa była na tyle poważna, że w 1589 roku zgromadzenie cysterek w Żarnowcu zostało zlikwidowane, a  majątek przejęły benedyktynki z Chełmna. XVII wiek to rozwój klasztoru za sprawą benedyktynek i podniesienie zakonu do rangi opactwa, a co za tym idzie samodzielność administracyjna. Ośrodek w Żarnowcu stał się centrum kultury i polskości na tamtejszych terenach. Benedyktynki otworzyły również szkołę dla dziewcząt wiejskich.

W 1772 roku władze pruskie zlikwidowały zakony i przejęły ich majątki. Dopiero w 1946 roku do Żarnowca powróciły mniszki – benedyktynki z Wilna.

Klasztor to dobrze zachowana budowla gotycka. W skład zabudowań wchodzą: kościół, skarbiec, biblioteka, kapitularz, sień wejściowa, refektarz, krużganki i ogród wewnętrzny.

Jednonawowy kościół klasztorny pochodzi z przełomu XIII i XVI wieku. We wnętrzu uwagę należy zwrócić na gwieździste sklepienia, kamienne figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Katarzyny, gotyckie płyty nagrobne, drewnianą Pietę z 1430 roku, XVII-wieczne boczne ołtarze, barokowe stalle, na których przedstawione są najstarsze widoki klasztoru i kościoła. Bogato zdobiony ołtarz z prezbiterium pochodzi z XVII/XVIII wieku, wykonany był najprawdopodobniej przez snycerzy z Oliwy, a autorstwo obrazów przypisuje się mistrzowi Hermannowi Hanowi.

Dostępność

Cyfry 1-5 oznaczają stopień dostosowania atrakcji turystycznej do różnych niepełnosprawności, przy czym 1 oznacza bardzo słabe dostosowanie, a 5 bardzo dobre.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku - słabo.

Do kościoła przechodzi się przez bramę, a następnie żeby wejść do środka, trzeba zejść po schodach, cztery stopnie, drzwi otwierane ręcznie do wewnątrz. W związku ze specyfiką obiektu nie ma możliwości percepcji dotykowej elementów wystroju. Kolejna zmiana poziomów ma miejsce przy przechodzeniu do krużganków. Toaleta w plebanii.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją słuchu - słabo.

Tablica informacyjna, równomierne oświetlenie wnętrza, dzięki czemu dobrze widoczne są zabytkowe elementy wystroju kościoła, Toaleta w plebanii nie wymaga pożyczenia klucza.

1

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją ruchu - bardzo słabo.

Miejsca parkingowe po drugiej stronie ulicy. Do kościoła przechodzi się przez bramę, a następnie, żeby wejść do środka trzeba zejść po schodach, cztery stopnie, drzwi otwierane ręcznie. Kolejna zmiana poziomów ma miejsce przy przechodzeniu do krużganków. Tablica informacyjna, równomierne oświetlenie wnętrza, dzięki czemu dobrze widoczne są zabytkowe elementy wystroju kościoła. Toaleta w plebanii niedostosowana: schody i wąskie drzwi.

3

Poziom dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - średnio.

Wejście do kościoła wymaga pokonania czterech stopni wąskich schodów. Ze względu na specyfikę obiektu nie ma możliwości percepcji dotykowej elementów wystroju. Proboszcz parafii jest bardzo otwarty i po uzgodnieniu z nim istnieje możliwość zorganizowania zajęć integracyjnych, w tym grilla na terenie ogrodu plebanii dla grup zorganizowanych.

2

Poziom dostosowania dla rodzin z małymi dziećmi - słabo.

Można wchodzić z wózkami dziecięcym, ale jest to trudne ze względu na wąskie przejścia ze stopniami schodów. Toaleta w plebanii bez przewijaka. Brak innych udogodnień dla dzieci, co wynika ze specyfiki obiektu sakralnego.

Adres

Powiat: pucki

Miejscowość: Żarnowiec

Lokalizacja: ul. Klasztorna 3
84-110 Żarnowiec

Kontakt

telefon 58 673 75 14

e-mail: zarnowiec@diecezja.gda.pl

Ceny

wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia

przed i po mszach świętych:
niedziele: 7.30; 9.00; 11.00; 16.00
dni powszednie: 8.00; 18.00

Mapa dojazdu

Źródło

1. Jurkiewicz J.L., Pomorski szlak cystersów, Wydawnictwo Region & Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Gdynia-Pelplin 2006.

2. Bolduan T., Nowy bedeker kaszubski, POLNORD – Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002.

3. www.szlakcysterski.org