Atrakcje Kaszub / Baza atrakcji / SŁUPSK - Kościół św. Jacka

SŁUPSK - Kościół podominikański świętego Jacka

Kościół św. Jacka

Książę Mściwój II sprowadził dominikanów do Słupska po 1278 roku. Wkrótce zakonnicy wznieśli klasztor i kościół. Pierwotny kościół zgodnie z wymogami reguły zakonów żebrzących, a takimi byli dominikanie, nie miał wieży a jedynie sygnaturkę, w której umieszczono dzwon. Obecny kościół gotycki pochodzi z początku XV wieku. Był on wówczas aż do 1525 roku kościołem klasztornym. W tym właśnie roku w czasie rozruchów związanych z wprowadzeniem reformacji, tłum napadł na klasztor demolując go i grabiąc, a wnętrze kościoła spalono. Po tym incydencie dominikanie opuścili miasto.

Na początku XVII wieku księżna Erdmut, wdowa po zmarłym w 1600 roku księciu Janie Fryderyku, podjęła odbudowę kościoła z przeznaczeniem na zamkowy. Odbudowany kościół uzyskał nowy, późnorenesansowy wystrój (ołtarz główny, ambona), a wnętrze podzielono ścianką działową. W czasie uroczystej konsekracji w 1602 roku nadano mu wezwanie - świętego Jana. Do 1684 r. część północno-wschodnia budowli spełniała funkcję kościoła zamkowego - książęcego. Od 1693 roku był kościołem parafialnym gminy protestanckiej. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany, między innymi na początku XVIII wieku. W tym samym stuleciu w wydzielonej części przy wieży urządzono browar. W czasie gruntownej renowacji w 1875 roku dokonano regotyzacji świątyni. Kościół uległ tylko niewielkim uszkodzeniom w czasie ostatniej wojny i po remoncie w 1946 roku nastąpiła jego kolejna konsekracja pod wezwaniem świętego Jacka. Jako samodzielny kościół parafialny funkcjonuje od 1981 roku.

Zbudowany jest z cegły, nieotynkowany, jednonawowy. Wnętrze otynkowane, przykryte żebrowym sklepieniem gwiaździstym i podzielone obecnie ścianą na dwie części - od północnego-wschodu część czteroprzęsłowa pełni funkcję świątyni, a w części południowo-zachodniej znajduje się przedsionek i dawna sala katechetyczna. W kościele warto zwrócić uwagę na renesansowy ołtarz główny. W zachowanej krypcie pod ołtarzem głównym pierwotnie umieszczone były sarkofagi z prochami księżnej Anny i jej syna Ernesta Bogusława. Sarkofagi te wydobyto w 1976 roku i poddano je konserwacji, a obecnie eksponowane są w Muzeum Pomorza Środkowego. W prezbiterium, we wnęce ściany południowo - wschodniej znajduje się barokowy nagrobek księcia Ernesta Bogusława de Croy z 1682 roku. W tym samym czasie powstało barokowe epitafium księżnej Anny de Croy umieszczone przy ścianie północno - zachodniej. Przy ścianie północno - zachodniej znajduje się również późnorenesansowa ambona drewniana, polichromowana, wsparta na postaci Mojżesza, pochodząca także z XVII wieku.

Dostępność

Cyfry 1-5 oznaczają stopień dostosowania atrakcji turystycznej do różnych niepełnosprawności, przy czym 1 oznacza bardzo słabe dostosowanie, a 5 bardzo dobre.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku - słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście do kościoła szerokie poprzedza pięć schodów z poręczami. W kościele nawa główna szeroka. Ławki. Oświetlenie dobre. Podłogi kontrastują z kolorem ścian. Nie ma możliwości dotykania eksponatów.

3

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją słuchu - średnio.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na fasadzie kościoła i przy wejściu znajduje się tablica informacyjna opisująca historię kościoła. Nie ma możliwości wynajęcia tłumacza języka migowego. Oświetlenie dobre. Brak hałasu.

1

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją ruchu - bardzo słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście do kościoła szerokie poprzedza pięć schodów z poręczami. W kościele nawa główna szeroka. Ławki.

2

Poziom dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - słabo.

Parking blisko kościoła, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście do kościoła szerokie poprzedza pięć schodów z poręczami. W kościele nawa główna szeroka. Ławki. Brak prezentacji interaktywnych.

1

Poziom dostosowania dla rodzin z małymi dziećmi - bardzo słabo.

Parking blisko kościoła. Dojście na teren kościoła po twardej nawierzchni, płasko. Wejście do kościoła bez podjazdu. W kościele nawa główna szeroka. Ławki. Brak prezentacji interaktywnych. Nie ma pomieszczenia dla mam karmiących, brak przewijaka. Najbliższa toaleta w muzeum.

Adres

Powiat: słupski

Miejscowość: Słupsk

Lokalizacja: ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk

Parafia - ul. Kościelna 3

Kontakt

parafia tel. 59 842 23 43

muzeum tel. 59 842 40 81

Ceny

Wstęp wolny.

Godziny otwarcia

Msze święte w niedziele o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
w dni powszednie o godzinie 7.00 i 18.00

Mapa dojazdu

Źródło

www.slupsk.pl z dn. 26.09.2011