Atrakcje Kaszub / Baza atrakcji / ODRY - Kamienne kręgi

ODRY - Kamienne kręgi

Kamienne kręgi w Odrach

Odry to najbardziej znane i świetnie zachowane cmentarzysko kręgów kamiennych, które stanowi jedno z cenniejszych tego typu krajobrazów kulturowych w Europie. Rezerwat Kręgi Kamienne w Odrach i znajdująca się tam stała ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza co roku przyciąga wielu turystów. Ekspozycja ta składa się z dwóch części: w pierwszej zaprezentowano najcenniejsze znaleziska archeologiczne, dokumentujące kulturę materialną i duchową Gotów, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych (ceramikę, biżuterię, przybory i narzędzia), makietę cmentarzyska, plansze objaśniające, rekonstrukcje grobów. Natomiast część  przyrodnicza pokazuje wiele niezwykle cennych gatunków porostów występujących na terenie rezerwatu oraz Borów Tucholskich (w rezerwacie rozpoznano 80 gatunków, niektóre z nich znane są w Polsce jedynie ze stanowiska w Odrach), a także najciekawsze i najbardziej typowe dla borów zbiorowiska roślinne.

Na cmentarzysku są następujące stwierdzone przez naukowców elementy mówiące o obrządku pogrzebowym: kręgi kamienne (Odry są cmentarzyskiem o najbardziej okazałych kamiennych kręgach), kurhany, groby ze stelami, groby płaskie oraz groby wcześniejszych kultur (na przykład kultury pomorskiej). Ponadto stwierdzono, że cmentarzysko w Odrach było miejscem zwoływania rodowo-plemiennych zgromadzeń wiecowych w kręgach kamiennych, tak zwanych tingów oraz miejscem grzebania zmarłych.

Kręgi kamienne, w tym również te w Odrach, uznawane są za miejsce energetyczne. Wśród kręgów wyznaczone zostało specjalne miejsce nazwane elipsą, gdzie według radiestetów skupiają się energie Ziemi i Kosmosu, a dzięki ich szczególnej koncentracji jest to strefa niezwykle pozytywnej energii. Odwiedzający to miejsc mogą zatem zaznać jego dobroczynnego oddziaływania.

Dostępność

Cyfry 1-5 oznaczają stopień dostosowania atrakcji turystycznej do różnych niepełnosprawności, przy czym 1 oznacza bardzo słabe dostosowanie, a 5 bardzo dobre.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku - słabo.

Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kamiennych kręgów po leśnej ścieżce. Wąskie ciągi komunikacyjne, o nierównej powierzchni i często zmieniającym się poziomie. Kamienne kręgi można dotykać. Nie można jednak wchodzić na kurhany, ani zabierać ze sobą żadnych kamieni. Brak jakichkolwiek ławek do odpoczynku. Toaleta typu TOI TOI. Duża przestrzeń.

4

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją słuchu - dobrze.

Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kamiennych kręgów po leśnej ścieżce. Wąskie ciągi komunikacyjne. Liczne tablice informacyjne opisujące kamienne kręgi. Kamienne kręgi można dotykać. Nie można jednak wchodzić na kurhany, ani zabierać ze sobą żadnych kamieni. Brak jakichkolwiek ławek do odpoczynku. Toaleta typu TOI TOI. Duża przestrzeń.

2

Poziom dostosowania dla osób z dysfunkcją ruchu - słabo.

Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kamiennych kręgów po leśnej ścieżce, w związku z czym manewrowanie wózkiem inwalidzkim może być bardzo trudne. Wąskie ciągi komunikacyjne, o nierównej nawierzchni. Kamienne kręgi można dotykać. Nie można jednak wchodzić na kurhany, ani zabierać ze sobą żadnych kamieni. Brak jakichkolwiek ławek do odpoczynku. Toaleta typu TOI TOI. Duża przestrzeń.

3

Poziom dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - średnio.

Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kamiennych kręgów po leśnej ścieżce. Wąskie ciągi komunikacyjne, o nierównej nawierzchni. Liczne tablice informacyjne opisujące kamienne kręgi, brak piktogramów. Kamienne kręgi można dotykać. Nie można jednak wchodzić na kurhany, ani zabierać ze sobą żadnych kamieni. Brak jakichkolwiek ławek do odpoczynku. Toaleta typu TOI TOI. Duża przestrzeń.

3

Poziom dostosowania dla rodzin z małymi dziećmi - średnio.

Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kamiennych kręgów po leśnej ścieżce. Wąskie ciągi komunikacyjne, o nierównej nawierzchni. Liczne tablice informacyjne opisujące kamienne kręgi, brak piktogramów. Kamienne kręgi można dotykać. Nie można jednak wchodzić na kurhany, ani zabierać ze sobą żadnych kamieni. Brak jakichkolwiek ławek do odpoczynku. Toaleta typu TOI TOI. Duża przestrzeń. Brak jakiejkolwiek infrastruktury gastronomicznej, brak placów zabaw.

Adres

Powiat: chojnicki

Miejscowość: Czersk

Lokalizacja: Ekspozycja archeologiczno - przyrodnicza w Odrach
Kręgi kamienne w Odrach. Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy
ul. Długa 2
Odry, gmina Czersk

Kontakt

telefon 606 930 635

Ceny

BILET WSTĘPU: 4,00 zł
ZNIŻKA 50%:
uczniowie szkół i studenci,
emeryci i renciści,
osoby niepełnosprawne.

Godziny otwarcia

W sezonie: poniedziałek-piątek:10.00-17.00,
sobota, niedziela i święta:11.00-19.00
Uwaga! Grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z kustoszem – możliwe dostosowanie czasu otwarcia rezerwatu dla potrzeb grupy.

Mapa dojazdu